Детска градина №126

„Тинтява“

се намира във столичния квартал „Красна поляна”.

Тя се състои от две сгради:

  • Сграда 1, ул. „Спас Вацов“ 1; Сграда 2, ул. “Проф. Вайганд“ 6 – филиал
  • Сграда 2, ул. “Проф. Вайганд“ 6 – филиал

Прием за учебната 2022/2023

Групи

Важно !

Документи прием

Прием 2022/2023

График

Свали

Основна цел

на екипа на ДГ „Тинтява“ е развитие на детската индивидуалност и творчество, чрез създаване на оптимални условия и среда за индивидуално развитие и изява на личностните качества на децата.

Най-важната част от обучението

Считаме, че най-важната част от обучението е извън детската градина, сред природата, сред хора с различно верую, етнос и жизнен стандарт, сред хора нуждаещи се от помощ – това ще даде ясна представа на децата в бъдеще за: „ Какво е всъщност живота, къде е моето място и какъв трябва да бъда?“

Срещи на децата

с различни личности практикуващи интересни професии, с изобразителното и театралното изкуство. За да се постигнат поставените цели е необходима обратна връзка, която се получава чрез:

– Диагностични упражнения за установяване на постиженията на детето;

– Установяване резултатността на възпитателно-образователния процес с цел усъвършенстване и постигане на по-добра ефективност при педагогическото взаимодействие;

– Разговори, работа с родители и обучение, което да подпомага партньорските взаимоотношения.

ДГ № 126 “Тинтява“, гр. София

ДГ № 126 “Тинтява“, гр. София е подготвителна институция на народната просвета, в която се обучават, възпитават и отглеждат деца от 3 до 7 годишна възраст, разпределени в четири възрастови групи. Във всяка сграда на ДГ 126 „Тинтява“ има по 4 групи, както следва:

3-4 годишна възраст

4-5 годишна възраст

5-6 годишна възраст

6-7 годишна възраст

ДГ 126 „Тинтява се финансира с общински средства.
Децата посещаващи детската градина в основната база и филиала се радват на поддържан и красив двор с обособени и оборудвани детски площадки за всяка възрастова група подходящи за игри и спорт на открито.
Педагогическият екип на детската градина с подкрепата на родителите се стреми да поддържа комфортна и позитивна образователна среда, подновявайки и осъвременявайки ежегодно материалната база в групите.
Отлично подготвените учители с иновативни идеи и нестандартни творчески решения обучават и възпитават децата по всички образователни направления като се стремят да формират у тях знания, умения, отношения, емоционална интелигентност, ценности – съпричастност, уважение, толерантност, взаимопомощ, универсални учебни действия, резилиантно и екологично поведение, родолюбие за успешен старт в училище.
Учителите от ДГ126 „Тинтява“ с обич и внимание дават всичко от себе си на своите малки възпитаници и се стремят всяко дете да се чувства личност, да бъде любознателно, любопитно, образователния процес да бъде ефективен, качествен в позитивна образователна среда и направеното днес за децата, утре да бъде по-добро, да е актуална личностната готовност за училище, чрез традиционни и съвременни методи на обучение!
В детската градина функционира ресурсен екип за подпомагане и приобщаване на деца със СОП.
Педагогическият и помощен персонал на ДГ 126 „Тинтява се състои от 32 служителя, които се грижат с много обич и всеотдайност за децата посещаващи детското заведение.
Родителите избрали нашата градина ДГ 126 „Тинтява“ могат да бъдат спокойни и сигурни за здравето и психичното състояние на децата си.

Това е Вашата детска градина!